GEWA music

Responsibility

Społeczna  odpowiedzialność GEWA

Od zarania dziejów muzyka przyczynia się do tego, że świat staje się lepszy, piękniejszy i milszy do zamieszkania. My – jeden ze współcześnie funkcjonujących elementów przemysłu instrumentów muzycznych – mocno pragniemy dołożyć swoją cegiełkę w tym zakresie.

„Społeczna odpowiedzialność GEWA” to nasza strategia na rzecz bardziej zrównoważonego rozwoju i szeroko rozumianej odpowiedzialności naszej firmy - zarówno w odniesieniu do naszych Klientów, jak i do następnych pokoleń.

Przemysł instrumentów muzycznych pod względem zrównoważonego rozwoju już od wielu lat zachowuje się znacznie lepiej, niż głosi to jego nabyta przez dziesięciolecia reputacja. To bardzo dobrze, jednak nam osobiście to nie wystarczy. Wiemy, że możemy w tym zakresie zrobić znacznie więcej, dlatego społeczna odpowiedzialność GEWA jest zarówno naszą obietnicą przyszłej perfekcji, jak i wskazaniem już zrealizowanych procesów i opisem drogi, którą nasza firma obrała już lata temu.

Z czystym sumieniem możemy zagwarantować, że w odniesieniu do naszej produkcji własnej spełniamy wszystkie najwyższe wytyczne, normy i standardy - czy to w naszych warsztatach manufaktury w Niemczech, czy w naszych własnych zakładach produkcyjnych w Azji. Jednocześnie ciężko pracujemy również nad tym, aby nie tylko wymagać od naszych dostawców tych samych standardów, ale także ich wdrażania. Społeczna odpowiedzialność GEWA oznacza dla nas zarówno dawanie dobrego przykładu, jak i popychanie do niego.

Wofür steht unsere Musik?

Eco

Eco

Rok po roku, uczciwie współpracujemy z naszymi partnerami w celu zmniejszenia naszego śladu ekologicznego.

Aby to osiągnąć, w naszej produkcji zwracamy uwagę na...

• rzetelne unikanie szkodliwych dla środowiska chemikaliów.

• ciągłą ekspansję w zakresie stosowania lakierów na bazie wody.

• zgodność z surowymi limitami dotyczącymi produkcji ścieków.

• wykorzystywanie europejskiego drewna pozyskiwanego w sposób zrównoważony.

• dobór innych surowców, takich jak tekstylia, zgodnie z certyfikowanymi kryteriami ekologicznymi.

Health

Health

W centrum naszej uwagi zawsze znajdują się nasi Klienci. Dotyczy to zarówno ich potrzeb muzycznych, jak i zdrowia osobistego, ponieważ w naszej opinii tworzenie muzyki powinno być dla każdego i pod każdym względem niczym nieograniczoną przyjemnością. Za tym się opowiadamy.

W poczuciu odpowiedzialności za Wasze zdrowie, zwracamy uwagę na...

• rzetelne stosowanie chemikaliów zgodne z Rozporządzeniem REACH.

• ścisłą kontrolę i unikanie plastyfikatorów.

• wyłączne stosowanie lakierów bezrozpuszczalnikowych.

• zgodność i regularny przegląd wytycznych dotyczących zabawek dziecięcych w odniesieniu do naszych różnego rodzaju instrumentów dziecięcych.

Social

Social

W tej firmie czujemy się odpowiedzialni zarówno za naszych pracowników, jak i pracowników naszych dostawców. Ochrona zdrowia pracowników i pewność, że każdy proces produkcyjny przebiega zgodnie z najwyższymi standardami, to nasz stały obowiązek. W związku z tym utrzymujemy stałe, wysokie normy pracy dotyczące wszystkich pracowników naszych oddziałów - w Niemczech, w pozostałej części Europy, w USA i Azji.

Obejmują one...

• bezpieczeństwo i higienę pracy zgodne z wysokimi, międzynarodowymi standardami.

• przepisy dotyczące czasu pracy, które umożliwiają zachowanie odpowiedniej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, niezależnie od lokalizacji.

• godziwe wynagrodzenie.

• konsekwentny zakaz pracy dzieci oraz zakaz pracy przymusowej.

Detox your music!

Aqua Finish

Do lakierowania powierzchni instrumentów muzycznych używamy wyłącznie lakierów na bazie wody i biokompatybilnych = GEWA AQUA FINISH.

Aby rozcieńczyć lakier i nadać mu możliwość natryskiwania, należy go wymieszać z rozpuszczalnikiem. W konwencjonalnej produkcji instrumentów muzycznych, często stosuje się do tego celu substancje niebezpieczne dla zdrowia i szkodliwe dla środowiska. W lakierach stosowanych przez GEWA, zamiast konwencjonalnych rozpuszczalników dodaje się wodę. Lakier jest suszony i utwardzany światłem ultrafioletowym (lakier UV na bazie wody).

Ponadto, stosowane przez nas lakiery charakteryzują się biokompatybilnością. Oznacza to, że powierzchnia dotykana podczas gry na gitarze nie wpływa negatywnie na metabolizm żywej tkanki, która ma z nią bezpośredni kontakt.

Wszystkie gitary GEWA, w których zastosowano to wykończenie, oznaczone są naszą pieczęcią »AQUA FINISH«. Podkreśla to nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój i ochronę środowiska. Waga TWOJEGO ZDROWIA i OCHRONY NASZYCH PRACOWNIKÓW W PROCESIE PRODUKCJI jest nam szczególnie bliska. 

Kto korzysta na odpowiedzialności GEWA?

Nasi klienci

Nasi klienci

  • ponieważ mogą ufać, że kupują produkt bezpieczny i sprawiedliwy środowiskowo i społecznie.
Nasi handlowcy

Nasi handlowcy

  • ponieważ z czystym sumieniem mogą oferować towary spełniające wszystkie normy ekologiczne, społeczne i zdrowotne.
Nasi pracownicy

Nasi pracownicy

  • ponieważ mogą żyć godnie, wykonując dobrą, sprawiedliwie płatną i bezpieczną pracą.
Środowisko

Środowisko

  • ponieważ dzięki naszemu szczególnie zrównoważonemu wykorzystaniu zasobów oraz stałemu zaangażowaniu w stosowanie przyjaznych dla środowiska surowców, tak w produkcji, jak i opakowaniach, konsekwentnie pomagamy je chronić.
My

My

  • ponieważ wierzymy w to, że zrównoważone inwestycje w teraźniejszość zaprocentują przyszłym pokoleniom, a także pozwolą na zrównoważoną kontynuację naszej firmy.