GEWA music

Zodpovědnost

GEWA zodpovědnost

Hudba a hudební nástroje přispívají světu, aby ho dělali hezčím pro nás všechny.
A my – industrie hudebních nástrojů – k tomu táké chceme přispět.

GEWA Responsibility/zodpovědnost je naší strategií pro více zodpovědnosti našim dalším generacím a samotnému okolí.

Industrie hudebních nástrojů používá spousty materiálů, technologií a nástrojů pro budoucí výrobky. Čož je standardem spousty let.
Ale to nám nestačí. Víme, že umíme mnoho více. GEWA zodpovědnost je myšlenkou pro naši budoucnost, perfekcionismus a upozornění na výrobní procesy vůči životnímu okolí. GEWA zodpovědnost popisuje spousty let používaných výrobních procesů, technologií naší společnosti.

Standardy a výrobní kroky jsou garancí naší výroby, dílen v Německu, nebo našich dílen v Asii.
Již s našimi dodavately materiálů diskutujeme první kroky, které nijak neohrozí a nenaruší standardy vůči životnímu prostředí. GEWA zodpovědnost znamená být vzorem ostatním.

Co představuje naše hudba

Eco

Eco

Rok od roku hovoříme s našimi partnery ohledně více se přizpůsobení životnímu prostředí.

Abychom tohoto docílili, je nutné dbát následujích kroků…

• vyhnout se škodlivým chemikáliím.

• zavedení vodě-odolných laků, lakování.

• minimalizovat škodlivé materiály ve výrobě a jejich likvidaci.

• maximální použití evropských dřev.

• volba textilních materiálů pouze s uznanou certifikací.

Health

Health

Naši zákaznící nám leží na srdci a především jejich zdraví. To přenášíme na naše hudební nástroje. Hudba by měla být zážitek a zatím si stojíme.

Pro zdraví nás všech je nám důlěžité ...

• dosažení souladu v oblasti chemikálií.

• kontrola a snižování plastových odpadů.

• použití výhradně povolených laků a technologií.

• dodržení a pravidelné kontroly směrnic pro výrobu dětských nástrojů a jejich materiálů.

Social

Social

Cítíme se být zodpovědni za naše pracovníky a jejich zdraví. Proto dbáme vysokých standardů a kontrol během výrobních procesů. Vůči našim dodavatelům zde v Něměcku, Evropě, USA a Asii vyžadujeme naprosto stejné kroky a standardy.

A těmi jsou …

• ochrana a bezpečnost práce podle nejvyšších mezinárodních standardů.

• pracovní kroky, procesy povolené a odpovídající v EU a dané lokalitě.

• odpovídající odměna.

• zákaz nucené povinné pracovní činnosti dětí.

Detox your music!

Aqua Finish

K lakování povrchu hudebního nástroje používáme výhradně laky na vodní bázi a biokompatibilní laky = GEWA AQUA FINISH.

Aby se lak zředil a mohl se stříkat, musí se smíchat s rozpouštědlem. Při běžné výrobě hudebních nástrojů se k tomuto účelu často používají látky, které jsou zdraví nebezpečné a ekologicky škodlivé. V lacích používaných společností GEWA se místo těchto běžných rozpouštědel přidává voda. Lak se vysuší a vytvrdí pomocí ultrafialového světla (UV lak na vodní bázi).

Laky, které používáme, se navíc vyznačují biokompatibilitou. To znamená, že povrch, kterého se při hře na kytaru dotýkáme, nemá při přímém kontaktu s živou tkání žádný negativní vliv na jakoukoliv změnu.

Všechny kytary GEWA s touto povrchovou úpravou jsou označeny naší pečetí »AQUA FINISH«. To podtrhuje náš závazek k udržitelnosti a ochraně životního prostředí. Důležitost VAŠEHO ZDRAVÍ a OCHRANA NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ VE VÝROBNÍM PROCESU nám obzvláště leží na srdci.

Kdo profituje z GEWA zodpovědnosti?

Naši zákazníci

Naši zákazníci

  • vždy obdrží product odpovídající všem standardům.
Naši dodavatelé

Naši dodavatelé

  • vždy se můžou spolehnout na další zpracování a použití jejich materiálů vůči okologickému prostředí.
Naši zaměstnanci

Naši zaměstnanci

  • za spolehlivě vykonanou práci v bezpečnostních podmínkách jsou vždy kvalitně odměněny.
Okolí

Okolí

  • díky standardům, použití bezpečných materiálů nezávadných ekologickému prostředí přispíváme i my našemu okolí.
My

My

  • protože my pevně věříme, že tato investice a bezpečí poslouší našim dalším generacím a okolnímu světu.